Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador de porcí: de l’EDAR al procés