Els biofilms a la indústria alimentària

La presència de biofilms en superfícies alimentàries és la causa principal de contaminació del producte final. Les conseqüències d’aquesta contaminació poden conduir a pèrdues econòmiques degudes tant al necessari rebuig del producte com, fins i tot, a el desenvolupament de malalties, si intervenen microorganismes patògens. Per aquest motiu cal eliminar tots els microorganismes de les superfícies en contacte amb els aliments, abans que els contaminin. La presència de biofilms en les superfícies de treball de la indústria durant un procés d’elaboració és la principal causa de la contaminació del producte final.

Per a la prevenció dels riscos i del cost dels danys que causen els biofilms són necessaris procediments de neteja i desinfecció efectius. ITRAM HIGIENE ha desenvolupat una gamma de productes per al control (detecció i eliminació) dels biofilms en la indústria alimentària. L’objectiu del seu treball ha estat buscar molècules antibiofilms produïdes de forma natural per al desenvolupament de productes d’higienització, és a dir, reemplaçar els químics tradicionals i obtenir productes altament biodegradables i menys agressius. Així les indústries protegeixen el medi ambient, la salut del personal de neteja, les seves instal·lacions, incrementen la seguretat laboral i, al seu torn, garanteixen la higiene de les seves instal·lacions.

ITRAM ha desenvolupat BioFinder, una solució innovadora per a la detecció de biofilms en superfícies obertes i una eina eficaç per al control de la higiene. BioFinder reacciona en detectar els biofilms. Només cal polvoritzar BioFinder sobre les superfícies de la instal·lació per revelar de manera immediata les zones contaminades mitjançant una simple inspecció visual.

Els biofilms són invisibles a simple vista, però poden detectar-se. BioFinder ha estat testat en els microorganismes més comuns de la indústria alimentària.

Un cop els biofilms han estat detectats amb Biofinder, ITRAM ha desenvolupat una solució innovadora per poder-los eliminar, combinant tecnologia enzimàtica i química tensioactiva, el que la converteix en una tecnologia exclusiva al mercat i completament biodegradables. Els enzims utilitzats en la gamma d’ITRAM HIGIENE actuen específicament sobre les substàncies polimèriques extracel·lulars que formen la estructura del biofilm degradant i deixant els bacteris exposades perquè puguin ser fàcilment eliminades en la fase de desinfecció.

Dra. Irene Ylla
Responsable I+D