Q-PORK/WP3 Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats/Alternatives per a l’eliminació de castració de mascles i detecció d’olor sexual

L’objectiu d’aquesta part del projecte és avançar en els coneixements de noves solucions tecnològiques per desenvolupar un sistema nou de classificació de canals a nivell d’escorxador que permeti separar aquelles canals que no tenen presència d’olor sexual. Aquesta classificació permetria assegurar una millor qualitat sensorial de la carn procedent de porcs mascles sencers, cosa que permetria a l’empresa ser més competitiva. I a més, per aquelles canals amb olor sexual, proporcionaria a l’empresa noves eines per prendre decisions en relació a poder-les enviar al mercat que resulti més beneficiós o menys problemàtic. Al mateix temps, aquesta informació proporcionarà eines per avaluar els seus proveïdors i establir un sistema de categorització dels mateixos en relació als nivells d’olor sexual. Per tal d’avançar en els coneixements cal que (i) es desenvolupin els protocols per un nou sistema de classificació de les canals en funció de l’olor sexual adequat a la velocitat de sacrifici de l’empresa (és a dir, on-line), i (ii) es desenvolupi un sistema de marcatge/identificació de les canals que permeti classificar-les físicament segons els nivells d’olor sexual de manera que faciliti la comercialització de cada categoria.

Núm. expedient: COMRDI15-1-0027

Cofinançat amb fons FEDER.

Amb la col.laboració de: