Q-PORK/WP4 Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats/Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats

L’objectiu d’aquesta part del projecte és millorar l’eficàcia de la fabricació d’emulsions càrnies, quantificable en augment de rendiment, és a dir de quantitat de producte final i per tant disminució d’energia, recursos tècnics i personals, augment de la qualitat dels productes finals i per tant reducció dels denominats “rebutjos” que per la seva falta d’estabilitat han de reciclar-se en produccions posteriors de productes de baix valor afegit.
Aquest objectiu es pot desglossar en:
· Avaluar i obtenir la configuració òptica de mesura que millor s’adapta a les fórmules reals utilitzades en l’elaboració industrial d’emulsions càrnies.
· Provar la configuració del sensor que millor acoblament a la recollida inline de paràmetres d’emulsificació, tant en equips del tipus cúter com a molí col·loïdal.

· Avaluar la qualitat del senyal proporcionada en les esmentades condicions i contrastar- amb els paràmetres reals de rendiment.

Núm. expedient: COMRDI15-1-0027

Cofinançat amb fons FEDER.

Article de la revista INNOVACC 2019 sobre el projecte Q-PORK/WP4 

Amb la col·laboració de: