Q-PORK/WP2 Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats/Noves solucions tecnològiques per al control en dejú de porcs per a millorar la producció i la qualitat de la carn

L’objectiu d’aquesta part del projecte és desenvolupar un sistema de pesatge automàtic a l’escorxador que permeti conèixer els temps de dejú dels animals en el moment del sacrifici i quantificar-ne les conseqüències.

Per a l’empresa participant l’objectiu és trobar la millor localització a l’escorxador d’un sistema de pesatge d’una part de l’animal que permeti traçar endavant i enrere condicions de dejú i possibles conseqüències sobre el producte final. És a dir, proporcionar-los un sistema que els permeti prendre decisions en relació al producte que s’obtindrà d’uns animals concrets per enviar-lo al mercat que resulti més beneficiós i per altra banda poder avaluar els seus proveïdors i establir un sistema de categorització dels mateixos en relació a l’estat dels animals a l’arribada. Tot això es podrà fer només si es desenvolupa un sistema que permeti associar els budells i/o estómac a una canal determinada i fer-ho a la velocitat de sacrifici de l’empresa, o sigui online, i alhora que generi nivells d’alarma i d’informació de forma automàtica.

Núm. expedient: COMRDI15-1-0027

Cofinançat amb fons FEDER.

Article de la revista INNOVACC 2019 sobre el projecte Q-PORK/WP2

Amb la col.laboració de: