Q-PORK/WP1 Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats/Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l’espectroscòpia NIRS

Els objectius principals del projecte són, millorar el coneixement sobre els defectes de la qualitat de la carn de porcí en diferents etapes de la cadena de valor (des de l’arribada a escorxadors fins a l’elaboració de productes cuits i curats), així com desenvolupar i validar tecnologies innovadores per a la classificació de canals de porcí, peces de carn fresca i productes elaborats que permetin una transmissió ràpida a mercats diferenciats.

Totes les accions del projecte van clarament encaminades a millorar la qualitat de la carn de porc i productes derivats i, en conseqüència, millorar també la confiança del consumidor, des d’un punt de vista de salut i de seguretat alimentària. D’altra banda es pretén aconseguir processos més sostenibles que permetin reduir gairebé al 0% el malbaratament de productes carnis degut al seu rebuig per qualitat inadequada.

Resum dels resultats finals del projecte Q-PORK WP1

Núm. expedient: COMRDI15-1-0027

Cofinançat amb fons FEDER.