El projecte Q-PORK es realitza amb un ajut FEDER dins la comunitat RIS3CAT “INNOAPAT”

El projecte “Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats” està aprovat dins de la Comunitat RIS3CAT “INNOAPAT” (anteriorment anomenada “Alimentació”) amb un pressupost subvencionable de 1.017.153 € i una subvenció global de 392.043 €.  El període d’execució global previst és de 3 anys.

Al projecte Q-PORK hi participen 15 membres, tots són socis del clúster, que són:

13 empreses Boadas 1880 SA, Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, Timpolot SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, Joaquim Albertí SA, Espuña R&D SL, Noel Alimentaria SAU, Cárnica Batallé SA, Artigas Alimentària SAU, Corporación Alimentaria de Guissona SA, Mecàniques Pujolàs SL i Argal Alimentación SA
1 agent de R+D+i Universitat Autònoma de Barcelona
1 associació/clúster INNOVACC com a líder del projecte

 

Amb aquest projecte es preveu determinar les millors alternatives per a millorar la qualitat de la carn de porc i la dels seus productes derivats, a través de diversos aspectes que incideixen significativament en diferents punts de la cadena de valor de la indústria càrnia.

Es fa amb els següents 4 grups de treball, que tots tenen una relació directa entre ells, i es complementen per tal d’aconseguir la qualitat més adequada en els principals productes de carn de porc (canals, carn fresca i congelada) i productes elaborats (cuits i curats):

WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l‘espectroscòpia NIRS.

WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs a escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn obtinguda i millorar l’eficiència del sistema productiu.

WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda.

WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la qualitat dels derivats carnis.

Núm. expedient: COMRDI15-1-0027

Cofinançat amb fons FEDER.