Assemblea General Ordinària -INNOVACC- 10 juny 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

INNOVACC – 10 juny 2019

10:30 Recepció als assistents a l’Assemblea General (1a convocatòria) i esmorzar.
11:00 Assemblea General Ordinària (2a convocatòria)
1. Despatx de presidència
2. Comptes del 2018 i 2019
3. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
Tindrem les següents xerrades:

  • Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica

    Xavier Serra (IRTA), Martin Buffa (UAB)

  • Optimització de la homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats

    Elena Fulladosa (IRTA)

  • Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí

    Jordi Coll (Energy Tools)

12:00 Pausa
12:30 Continuació de l’Assemblea
Continuarem amb els temes següents:

  • Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia

    Elsa Lloret (IRTA)

  • Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un etiqueta intel·ligent (Foodsensing)

   Francesc Egea (IPE) i Àlex Brossa (Packaging cluster)

  • Disseny d’un robot per a empènyer i arrossegar gàbies de transport d’embotits guiats a través d’un sistema de rails aeris

   David Garcia-Gassull (Splendid Foods)

  • Altres projectes desenvolupats

    Eudald Casas (INNOVACC)

4. Altres gestions i activitats realitzades
5. Informacions sobrevingudes
6. Precs i preguntes
7. Aprovació de l’acta de la sessió
13:30 Cloenda de l’Assemblea a càrreg del sr. Domèc Espadalé
14:00 Dinar (Restaurant Font Moixina – Olot) Ubicació

 

Podeu fer la vostra confirmació d’assistència a innovacc@olot.cat o al telèfon 972272597.