Projecte de demostració del sistema “NIR LOW COST” per a la determinació de paràmetres de qualitat (humitat) i seguretat alimentària (activitat d’aigua) en productes carnis durant l’assecat

Aprofita aquest projecte per obtenir SENSE COST el teu model matemàtic del teu producte pel sistema NIR de butxaca


Projecte de demostració del sistema “NIR LOW COST” per a la determinació de paràmetres de qualitat (humitat) i seguretat alimentària (activitat d’aigua) en productes carnis durant l’assecat

Clicar