Catàleg del Programa Catalunya Clústers

El 2013, la Generalitat de Catalunya va crear el Programa Catalunya Clústers per tal d’aconseguir l’excel·lència dels clústers catalans. Aquest programa va néixer amb tres objectius principals:

• Impulsar la competitivitat de l’economia
catalana a través dels clústers.
• Sistematitzar l’actuació de la Generalitat
en l’àmbit de la política de clústers.
• Contribuir a la racionalització del mapa
de clústers existent a Catalunya.

És un programa voluntari i obert a tots els clústers que tinguin àmbit d’actuació com a mínim de tot el territori català i que reuneixin determinats criteris com una certa massa crítica, representativitat de la cadena de valor, una governança robusta, un cluster manager amb perfil i dedicació adequats i l’alineament amb la política de clústers.

   clicar imatge per veure catàleg