Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un etiqueta intel·ligent (Foodsensing)

■ Descripció del projecte:

Objectiu principal: mesurar variables a l’interior de l’envàs alimentari (gasos, temperatures, etc) que serveixin com a indicadors de qualitat i seguretat alimentària.
El projecte inclou un estudi de viabilitat de teconologies de sensors intel·ligents en envasos  per a la seva integració en una etiqueta a l’interior de l’envàs.
S’utilitza el sensor Colorsensing, que permet fer lectures automàtiques amb càmara o smartphone, vinculades a un software que dona les mesures. Es fan proves amb diferents tipus de tintes, adequades per a cada variable a mesurar, que s’incorporen a etiquetes intel·ligents (prototipus).
Les empreses càrnies han de validar el prototipus per a diferents productes carnis. INNOVACC farà una enquesta sobre l’ús d’aquesta tecnologia.

■ Participants: Colorsensing SL, IPE Indústria Gràfica S, Packaging Cluster

Veure vídeo resum del projecte