Es porta a terme la jornada “Ajuts, finançament i incentius fiscals per a la R+D+i (estratègies i riscos)”

El passat dimecres dia 8 de maig es va celebrar la jornada “Ajuts, Finançament i incentius fiscals per a la R+D+i (Estratègies i riscos)” organitzada per GEDPRO i amb el suport d’INNOVACC.

A l’inici de la sessió es va fer un breu resum de tot el que s’explicaria, des dels ajuts i finançament fins als incentius fiscals lligats a projectes d’R+D+i.

Es va començar pel bloc de les subvencions a fons perdut on es van mencionar les destinades a maquinària o bé a projectes d’R+D+i. Alguns exemples de convocatòries que estan dins d’aquest tipus d’ajut són els Nuclis d’ACCIÓ, els CDTI, Grups Operatius i Tecnologies habilitadores digitals.

Pel que fa als ajuts o finançament destinats a inversions es van destacar: Alt impacte (exclou sector carni), CDTI, Transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (FEADER) i ICF indústria.

També es va parlar d’altres programes relacionats amb la captura de talent per a les empreses: programa Torres Quevedo i Doctorats industrials.

I per finalitzar aquest bloc es van comentar els ajuts destinats a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge on l’objectiu final és la reducció dels residus emesos per les empreses.

El següent bloc es tractava dels incentius en R+D+i. Dins d’aquest punt es van comentar les deduccions fiscals per tal d’incentivar projectes d’R+D+i, on la recerca i el desenvolupament permeten aconseguir un percentatge de deducció més alt en comparació a la innovació, i on es permet la reducció dels impostos.

També es van explicar les bonificacions a treballadors dedicats exclusivament a projectes d’R+D+i, on es permet una reducció de la quota de contingències comunes.

Finalment es va anomenar el patent Box, terme relacionat amb aquells projectes on s’han aconseguit resultats protegits.

I ja per finalitzar es van explicar consells de com aconseguir fer un projecte amb èxit.

Veure presentació dels ajuts aquí