Pla renova’t indústria: Pla per a la renovació de motors elèctrics, compressors d’aire i sistemes de combustió a la indústria

El Pla Renova’t ofereix l’oportunitat de renovar el parc actual d’equips industrials auxiliars, per equips d’una major qualitat i eficiència energètica existents en el mercat, amb descomptes i avantatges en l’adquisició.

L’ICAEN ha aconseguit el compromís dels principals fabricants per aplicar aquests descomptes als equips de màxima eficiència a canvi de fer una extensa difusió d’aquesta campanya.

Objectiu Que les PIMEs manufactureres contractin, a través d’un sistema de cupons, serveis de gestió energètica a proveïdors per tal d’optimitzar l’ús d’energia i reduir així els consums i els costos energètics.
Característiques Els equips que formaran part del Pla Renove Indústria són els següents:

  • Motors elèctrics
  • Compressors d’aire
  • Cremadors i sistemes de combustió

És necessari sol·licitar oferta als proveïdors del llistat d’empreses adherides a la campanya.

Empreses proveïdores adherides http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/campanyes/pla-2019-renovat-industria/index.html
Destinataris L’àmbit de compradors ha de ser el d’empreses amb establiment industrial a Catalunya (CCAE 2009, Secció C- manufacturers).
Dotació La mesura compta amb un pressupost de 100.000 euros.
Quantia Cada cupó tindrà una quantia del 50% del cost del servei, amb un màxim de 5.000 euros per servei. Cada empresa podrà sol·licitar-ne un màxim de tres.
Termini Fins a 30 de setembre de 2019 amb una vigència de les ofertes de 3 mesos.
Més informació icaen.gencat.cat/PlaRenovat