21/06/2019 Gestió de l’escuat en porcí

Arran de la publicació de la Recomanació (CE) 336/2016 el 9 de març de 2016, que insta els estats membres a assegurar-se que els ramaders porten a terme una avaluació del risc de la incidència de caudofàgia, per tal d’evitar el tall rutinari de cues, així com tenint en compte el resultat de l’auditoria DG SANTE efectuada a l’Estat espanyol el setembre de 2017, es considera convenient informar el sector sobre:

  • La normativa específica vigent que regula la pràctica de l’escuat porcí.
  • Les actuacions del DARP i els aspectes pràctics que ha d’efectuar el sector per al compliment de les recomanacions esmentades.
  • Materials d’enriquiment i com valorar-ne la seva eficàcia.

 21/06/2019

 9:30h a 14:00h

 Escola Agrària de l’Empordà, Finca Camps i Armet, 17121 MONELLS

Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·labora: IRTA

Més informació

La jornada és gratuïta, i la inscripció es pot realitzar a través del Servei d’Ordenació Ramadera contactant amb la Sra. Roser Tarrés. (Tel.: 933046700 – A/e: roser.tarres@gencat.cat). També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt