Acta Assemblea General d’INNOVACC 10/06/2019

Data:      10 de juny de 2019
Lloc:        Restaurant Font Moixina – Olot
Durada:  10.30 h – 14.00 h 
(es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)
Ordre del dia:

  1. Despatx de presidència
  2. Comptes del 2018 i 2019
  3. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
  4. Altres gestions i activitats realitzades
  5. Informacions sobrevingudes
  6. Precs i preguntes
  7. Aprovació de l’acta de la sessió

 

Acta i documentació relacionada:

0-Presentació Assemblea General 10/06/2019

1-Acta Assemblea General Ordinària INNOVACC 10/06/2019

2.1-Pèrdues i guanys 2018 i 2019

2.2-Balanç de situació 2018 i 2019

3.2-Projectes oberts en desenvolupament 2019

Presentacions ponents Assemblea