Qualificació d’excel·lent per la tesi doctoral de Gerard Masferrer del departament R+D+i de l’empresa MAFRICA

Gerard Masferrer del Departament R+D+i de l’empresa MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA va presentar aquest mes de juny la seva tesi doctoral realitzada a la UNIVERSITAT DE VIC:

“Optimització del procés industrial d’escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica”.

La qualificació final va ser de Excel·lent amb d’atorgament de la menció “cum laude” segons els vots emesos pel tribunal encarregat d’avaluar la tesi.

  • La principal contribució de la tesi és: l’Aplicació de tècniques de reconeixement de patrons en escorxadors de porcí, millorant la classificació de les canals segons característiques del pernil.
  • L’ús de tècniques de reconeixement de patrons millora la predicció en la classificació de canals de porc segons espessor de greix subcutani en el pernil, millorant el rendiment productiu i econòmic dels posteriors processos de les sales d’especejament.