Aira Robotics S.L.

La principal activitat de l’empresa Aira Robotics SL comprèn el disseny i construcció de cèl·lules robotitzades per a diferents sectors industrials, formació de personal, manteniment preventiu, reparació d’instal·lacions i marcatge C.I.

Empresa en contínua expansió, des de la seva fundació ha dut a terme nombrosos projectes en sectors com són: soldadura per punts, soldadura per arc, paletitzat, pintura, càrrega/descàrrega de MH, poliment, etc.

Destaca la seva especialització en robòtica per a línies d’escorxadors i sales de desfer, amb tall de les mitges canals, tall de les potes davanteres, tall del recte, tall de l’os pont, desossat del pernil, etc.

http://airarobotica.es/