Ajuts obtinguts per a 7 projectes pilots de Grups Operatius del DARP 2018

Ens han aprovat els 7 projectes pilot presentats, que són:

  1.  ESTRATÈGIES SECTORIALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA CAUDOFÀGIA I PER EVITAR L’ESCUAT RUTINARI EN PORCÍ
  2.  SISTEMES INNOVADORS PER A CLASSIFICAR DE MANERA OBJECTIVA PRODUCTES CARNIS O PREPARATS CARNIS
  3.  AUTOMATITZACIÓ DE TALL DE CARN O DERIVATS CARNIS PER ELIMINAR RISCS D’ACCIDENTS LABORALS I MILLORAR   PRODUCTIVITAT I HIGIENE
  4.  ALIMENTS DE 5A GAMMA AMB BASE DE PROTEÏNA CÀRNIA PER A LA GENT GRAN (5-PROTEG)
  5.  ESTRATÈGIES PER OBTENIR CARN DE PORC LLIURE D’OLOR SEXUAL (Q-OLOR)
  6.  SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK)
  7.  MILLORA DE LA QUALITAT DE PRODUCTES CARNIS AMB SENSORS ÒPTICS ON-LINE

Es mostra a continuació la taula resum dels pressupostos i ajuts aprovats per a cada projecte:

Projecte Pressupost Ajut
Total Empreses INNOVACC Total Empreses INNOVACC
Caudofàgia 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 €
Preparats/prod. carnis 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 €
Automatització tall 190.800 € 180.000 € 10.800 € 136.800 € 126.000 € 10.800 €
5-PROTEG 198.234 € 187.013 € 11.221 € 142.130 € 130.909 € 11.221 €
Q-OLOR 188.786 € 178.100 € 10.686 € 135.356 € 124.670 € 10.686 €
RODAPORK 193.268 € 182.328 € 10.940 € 138.569 € 128.630 € 10.940 €
Sensors on-line 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 €
Total 1.407.088 € 1.327.441 € 79.647 € 1.008.855 € 930.209 € 79.647 €

 

Els projectes s’hauran d’executar fins al setembre de 2021.

Amb el suport de: