18/09/2019 Jornada tècnica: Responsabilitats a les explotacions ramaderes del sector porcí

Aquesta jornada va dirigida als/les ramaders/es del sector porcí, així com a veterinaris/àries o a altre personal tècnic que doni servei
d’assessorament a explotacions, i pretén fer un repàs de les obligacions i requisits mínims que ha de complir qualsevol explotació porcina. A més, tenint en compte l’evolució actual de la Pesta Porcina Africana (PPA) en alguns països europeus, cal conèixer amb més detall la malaltia, així com les seves possibles vies d’entrada i les mesures de prevenció i control.
Aquesta jornada serveix per acreditar els coneixements mínims obligatoris en matèria de bioseguretat i salut animal que estableix el Decret
40/2014, de 25 de març, d’ordenació d’explotacions ramaderes per als titulars de les explotacions ramaderes.

 18/09/2019

 8.50h a 14.30h

 Auditori de l’IRTA, Finca Camps i Armet, s/n., 17121 MONELLS

Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·labora: IRTA, Grup de sanejament porcí de Girona.

Més informació

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç: https://forms.gle/tv8XQtsdd1Comkmo9
També us podeu inscriure a través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a: Jesús M. Martín (Tel.: 972 630123; A/e: jmmartin@gencat.cat )