ACCIÓ dona suport a 23.300 empreses l’any 2018, un 3,3% més que l’any anterior

  • L’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement va mobilitzar una inversió de gairebé 1.000 milions d’euros per part d’empreses catalanes i la creació de 13.170 llocs de treball
La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- ha donat suport aquest 2018 a 23.300 empreses, centres tecnològics i entitats amb l’objectiu d’enfortir la seva competitivitat en els àmbits de la internacionalització, la innovació, la captació de finançament i els clústers i impulsar la inversió estrangera a Catalunya. Es tracta d’un 3,3% més que l’any 2017.
Aquest suport s’ha articulat a través dels diversos programes d’assessorament i línies d’ajut, que han mobilitzat una inversió de 997 milions d’euros per part de les empreses (un 25,5% més que l’any anterior), per exemple, per dur a terme nous projectes d’R+D i innovació, per obrir filials a l’estranger o començar a exportar els seus productes o serveis a l’estranger. Aquests projectes han suposat la creació directa i indirecta de 13.170 llocs de treball, un creixement del 29,7%.
En l’àmbit de la internacionalització, ACCIÓ ha donat suport el 2018 a 1.640 projectes d’empreses catalanes. Destaca per exemple la posada en marxa de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització (per atendre de manera personalitzada consultes d’empreses amb obstacles a l’hora d’exportar o establir-se a l’estranger) i el programa Cupons a la Internacionalització, que amb un pressupost de 500.000 euros ha atorgat ajuts de fins a 4.000 euros a 140 pimes catalanes per iniciar els seus projectes d’exportacions.
A més, mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món s’ha assessorat 1.600 projectes més d’empreses catalanes que han generat 447,5 milions d’euros d’exportacions. És a dir, per cada euro públic invertit en aquesta xarxa d’oficines s’han obtingut 29,6 euros d’exportacions per part d’empreses catalanes. Els tres serveis més demanats per les per les empreses catalanes que s’han internacionalitzat amb el suport de les oficines han estat l’organització de missions a l’estranger, la cerca de canals de comercialització i de socis i clients.
Pel que fa a la innovació, l’agència ha donat suport a més de 8.100 projectes durant el 2018 a través de serveis d’assessorament personalitzat i diverses línies d’ajut per garantir l’accés del teixit empresarial català a la innovació i incentivar grans projectes estratègics per a Catalunya. En total s’han mobilitzat més de 226 milions d’euros d’inversió d’R+D privada per part d’empreses catalanes.
En aquest sentit, destaca per exemple la creació l’any passat de la línia INNOTEC, que amb un pressupost d’1,4 milions d’euros ha subvencionat projectes d’R+D entre empreses catalanes i agents tecnològics, o la consolidació del programa Cupons d’Innovació, gràcies al qual més de 70 empreses catalanes han accedit a ajuts de fins a 6.000 per començar a innovar. A més, aquest 2018 s’ha posat l’accent en els projectes d’economia circular, ja que ajuts com els Nuclis de Recerca i Desenvolupament Experimental o l’INNOTEC han comptat amb línies específiques per aquest tipus d’iniciatives.
En l’àmbit de les startups, des d’ACCIÓ s’ha impulsat la presència d’aquest tipus d’empreses a 12 esdeveniments i congressos d’àmbit internacional com el The Next Web d’Amsterdam o la fira RISE de Hong Kong per tal de presentar els seus projectes, connectar-se amb l’ecosistema emprenedor internacional i buscar socis o finançament. També en aquest camp, el 2018 s’ha consolidat el programa Innovar amb startups, que ha fomentat els processos d’innovació oberta entre empreses i companyies ja consolidades.
Des de l’agència també es dona suport a les empreses catalanes a buscar finançament. Així, l’any passat es van acompanyar més de 3.100 projectes d’empreses amb programes com el Servei d’assessorament financer o la Xarxa d’inversors privats, un punt de trobada entre els diferents inversors per multiplicar les opcions de recerca de recursos. Igualment, aquest 2018 s’ha donat suport a 82 projectes de clústers catalans per desenvolupar proves pilot, fer estudis de mercat, organitzar viatges de benchmarking internacional o connectar el talent universitari amb la indústria, entre d’altres, a través de programa Catalunya Clústers.
Paral·lelament, des d’ACCIÓ també es treballa per captar nous projectes d’inversió estrangera a Catalunya i assessorar de manera integral les empreses estrangeres per facilitar el seu procés d’inversió. El resultat de l’any 2018 ha estat la captació de 84 projectes d’inversió estrangera el 2018 (+20% en comparació amb l’any anterior), que han suposat una inversió de 322 milions d’euros (+34%) i la creació de 5.455 llocs de treball (+70%).
Notícia publicada el dia 15/07/2019 a la web: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/370762/accio-dona-suport-23300-empreses-any-2018-33-percent-mes-que-any-anterior