10 al 13/09/2019 Fira SPACE a Rennes (França)

SPACE és una fira professional de ramaderia que reuneix als actors del sector boví (llet i carn), avícola, porcina, cunícola, ovina i caprina. Una oferta completa en nutrició i alimentació animal, edificis de ramaderia, genètica, salut animal, munyir, energia, tractament de fems, etc.

La finalitat d’aquest esdeveniment és ajudar a empreses catalanes del sector a trobar socis per a la comercialització de productes, fabricació, acords de distribució i llicència, joint ventures o altres tipus de col·laboració.

En aquest fira, ACCIÓ co-organitzen l’esdeveniment de partnering (International B2B Meeting de la fira SPACEque tindrà lloc els dies 11 i 12.

 10 al 13/09/2019

 9:00h a 18:00h (del dia 10 al 12) – 9:00h a 17:00h dia 13

 Rennes, França

Co-Organitza: ACCIÓ

Més informació