Propostes de col·laboració amb ajuts internacionals

Us fem arribar dues propostes molt interessants de col·laboració:

Consorci a nivell europeu format a Polònia, demanen:

una empresa càrnia catalana per integrar-se al projecte.

 

Adjuntem resum del projecte. S’ha de donar resposta en els propers dies.

Patrycja Smoleńska del Centre de I+D CEZAMAT i de l’empresa Legere3-S coordina un projecte INNOSUP i buscan partners – PRODUCTORS CARNIS.

L’objectiu del projecte és foment de cooperació entre empreses i entitats europees del sector alimentari per disseminar bones pràctiques pel que fa a les innovacions ecològiques per tal de reducció de CO2 en la producció en plantes d’alimentació (enfocament: sector carni) (Development of cooperation with the dissemination of good eco-innovation practices aimed at reducing CO2 in food processing plants (the main focus on the meat sector).

La xarxa organitzarà intercanvi d’informació, esdeveniments per fomentar la idea de reducció d’emissions.

  • Descripció del projecte:
    • Duració: 3 anys
    • Pressupost: màx.  1.500.000€
    • El líder del projecte és UPEMI  (Union of producers and employers of the meat industry), associació polonesa d’empreses càrnies (productors, ramaders, proveïdors, fabricants de maquinària per al sector), establerta el 2005.
    • Els participants seran: UPEBI (Union Of the producers and employers of the biogas industry) i PSEM (Polish E-mobility Association). També hi haurà un partner, una empresa d’alimentació d’Àustria.

El partner català que es busca seria una empresa càrnia, oberta a treballar innovacions ecològiques en la seva producció, i amb un bon domini d’anglès.

 


 

Possible projecte Nuclis Internacionals amb Israel.

 

Deadline presentació Nuclis Internacionals: 10 Octubre 2019, 14h.

Es tracta d’una empresa israelí start-up que genera noves soques de Clostridium

per a usos probiòtics en producció porcina, avícola i aqüicultura.

El perfil que es cerca és exactament productors avícoles, de porcí o gamba/escamarlà

que els interessi aportar aquest valor afegit a la cadena de valor del producte.

Si esteu interessats amb alguna de les dues propostes us podeu posar en contacte amb:

Natàlia Nicolau Villellas
Gestora de Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional
Unitat d’Innovació Empresarial

nnicolauv@gencat.cat

Tel. 93 551 74 26