Es convoca la 1a edició dels Premis Nacionals d’Indústria Connectada 4.0

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha convocat la primera edició dels Premis Nacionals d’Indústria Connectada 4.0, l’objectiu és reconèixer els mèrits d’empreses industrials que destaquin pels seus projectes de digitalització.

Els Premis es constitueixen com una eina d’identificació, difusió i reconeixement de projectes espanyols d’èxit en l’àmbit de la Indústria 4.0, contribuint a la promoció del prestigi del sector i al suport de la Marca Espanya. Així mateix, es pretén incrementar la conscienciació del teixit industrial espanyol sobre la necessària transformació digital i contribuir a millorar la visibilitat dels instruments de suport a la indústria en aquest procés.

Els Premis es convoquen en les modalitats de gran empresa i PIME, i seran lliurats en un acte solemne que tindrà lloc al III Congrés d’Indústria Connectada 4.0 que se celebrarà el proper 12 de novembre al Centre de Convencions Nord d’IFEMA de Madrid.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 13 de setembre i pot realitzar-se a través: https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=215

Bases reguladores: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-934

Convocatòria: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/464395