23/09/2019 Innovació en el disseny d’aliments: integració de la creativació i de tecnologies de conservació

La innovació és un factor decisiu i un requisit indispensable per garantir la competitivitat de la indústria alimentària i el seu posicionament en el mercat. Sovint, la innovació passa pel desenvolupament de nous productes. L’IRTA disposa d’una àmplia experiència en l’aplicació d’una metodologia sistematitzada de creativitat adreçada a la innovació per generar idees de nous productes, desenvolupar-los a nivell tecnològic i garantir la seva viabilitat des de diferents perspectives abans del seu llançament al mercat.

En aquesta jornada es parlarà del procés de “creativació” així com de tecnologies de conservació clàssiques (tractament tèrmic) i emergents (altes pressions i microones).

Aquesta jornada forma part de diferents activitats demostratives (Creativació, HPPALIM i Proterm) de l’operació 01:02:01 de la Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020. També s’exposaran els principals resultats del projecte “FRESNAK” finançat a través de l’Operació 16:01:01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 23/09/2019

 9:45h a 13:00h

  IRTA – Monells (Edifici A, Noves Tecnologies i Processos Alimentaris) Finca Camps i Armet s/n, 17121 – MONELLS
Coordenades GPS: Longitud: +41° 58′ 34.02″ Latitud: +2° 59′ 51.35″

Organitza: IRTA

Programa