Retorn dels resultats de l’avaluació de clústers: “Els socis valoren l’equip de gestió dels clústers amb un 8,6”

Marc Sansó, gestor de projectes de clústers a ACCIÓ, va liderar una sessió específica de treball entorn als resultats del darrer procés d’avaluació de resultats de la política de clústers a Catalunya. El taller es presentava com una continuació de la sessió anàloga celebrada el passat mes de maig i, a diferència d’aquella que presentava els resultats de l’enquesta a clusters managers, es van treballar els resultats relatius a l’enquesta a socis de les organitzacions clúster. Com a la primera, el debat posterior es va estructurar en base als resultats empírics obtinguts i va donar continuïtat a les reflexions iniciades al maig sobre l’evolució del model de clúster i la seva implicació en el creixement i consolidació de les organitzacions. Alguns fets destacats de la presentació:
  • La taxa general de resposta se situa entorn al 30% del total d’empreses sòcies dels clústers (unes 2000). D’aquestes, més d’un 18% exporten, com a mínim, un 50% del seu volum de facturació. Un 91%, per la seva banda fan activitats de R+D+i, i un 50% destinen entre un 3% o més de la seva facturació a R+D+i.
  • Existeix un gran consens sobre el fet que la pertinença al clúster augmenta la competitivitat de les empreses (un 76,4% així ho afirmen). Un 90% dels socis dels clústers han generat contactes i aliances estables arran d’aquesta pertinença.
  • El networking (amb un impacte de 7,4 sobre 10), la intel·ligència de mercat (6,7) i les activitats col·laboratives d’innovació (6,4), esdevenen les activitats clau i més valorades pels membres dels clústers. A l’extrem contrari se situen les activitats d’internacionalització (4,7).
  • La tasca de l’equip de gestió dels clústers es valora amb una nota de 8,6 sobre 10.

La sessió de treball i debat posterior a la presentació de resultats va aportar una perspectiva complementària a la del debat de maig, i va permetre avançar en el procés de millora de les properes edicions. En aquest sentit, cal destacar el canvi de periodicitat de les futures enquestes a socis dels clústers, que passa a ser de 2 anys. L’enquesta a cluster managers, per contra, es manté en periodicitat anual i es troba ara mateix en fase de recollida de dades fins al 30 de setembre.