Oberta la convocatòria dels ajuts INNOTEC d’ACCIÓ

Característiques generals L’ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d’R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s’han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.
Despeses subvencionables
 • Personal:
  • Investigadors, tècnics i personal auxiliar
  • Personal involucrat en el projecte
 • Col·laboracions externes:
  • Contractació de Recerca i Desenvolupament (només per part de l’empresa)
  • Altres despeses de consultoria i assessorament
 • Amortització d’equipament i instrumental per al projecte
Tipus de projectes

R+D Col·laboratius

Projectes d’R+D en què participin, com a mínim, una empresa (d’entre 4 i 500 treballadors) amb establiment operatiu a Catalunya i almenys un Desenvolupador de Tecnologia Públic DTP (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA) acreditat TECNIO.

Pressupost Els ajuts INNOTEC tenen un pressupost total d’1.650.000 euros; dels quals es destinaran 150.000 euros a ajuts en projectes d’economia circular.
Requisits Poden sol·licitar l’ajut INNOTEC les empreses establertes a Catalunya d’entre 4 i 500 treballadors que tinguin un any de vida com a mínim. Els projectes no podran superar el 50 % de la facturació de l’empresa en l’any anterior i la seva despesa subvencionable ha d’estar entre els 50.000 i els 200.000 euros. Aquests projectes s’han de dur a terme en col·laboració amb desenvolupadors acreditats TECNIO públics (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA). La seva durada màxima és de dos anys a partir de la data de sol·licitud.
Altres característiques Els ajuts INNOTEC s’atorguen per concurrència competitiva. Un cop tancada la convocatòria, s’avaluaran els projectes beneficiaris de l’ajut seguint criteris d’excel·lència, impacte i mètode.
Més informació http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/innotec/?utm_medium=noticia_link2&utm_source=ai246&utm_campaign=acc10informa
Termini Fins a les 14:00h del dia 17 d’octubre de 2019