Convocats els Ajuts Cupons a la Innovació

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Tipologia de cupons i proveïdors acreditats Cupons d’Innovació

  • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de Gestió de la Innovació
  • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de Concepte i disseny de producte

Cupons de Tecnologia

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de Tecnologia*
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Operacions i de l’àmbit sectorial d’Indústria 4.0
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Estratègia i de l’àmbit sectorial d’Indústria 4.0

Cupons d’Economia circular 

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia verda

Cupons de Fiscalitat

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de Fiscalitat
 • Entitats certificadores de projectes d’R+D+i acreditades i vigents per l’ENAC

Cupons de Propietat industrial

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de Patents i marques

* La categoria Tecnologia correspon a la categoria anteriorment anomenada Desenvolupament tecnològic.

Ajut màxim Cupons d’Innovació
Per dissenyar nous productes o serveis.
Per millorar el teu model d’innovació des d’un punt de vista estratègic i operatiu.
Ajut màxim de 5.000 €.Cupons de Tecnologia
Per accelerar els teus desenvolupaments tecnològics.
Per fer estudis de viabilitat tecnològica i industrial.
Per testar i validar processos, productes i serveis.
Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons d’Economia circular
Per fer estudis de la viabilitat d’aplicació de l’economia circular.
Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos.
Per explorar nous models de negoci vinculats amb l’economia verda i circular.
Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons de Fiscalitat
Per contractar serveis experts d’assessorament en fiscalitat.
Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica.
Ajut màxim de 3.000 €.

Cupons de Propietat industrial
Per fer estudis previs de patentabilitat.
Per redactar i presentar patents internacionals.
Ajut màxim de 5.000 €.

Altres característiques Ajuts per ordre d’entrega. No concurrència competitiva.
Termini sol·licitud 4 de desembre de 2019
Més informació http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-innovacio/?utm_medium=noticia_link1&utm_source=ai246&utm_campaign=acc10informa