16/12/2019 Iniciatives europees per al reciclatge de nutrients en sistemes agroalimentaris

La cadena agroalimentària europea és encara poc eficient en l’ús dels nutrients, principalment el N i el P, la qual cosa genera grans pèrdues en la cadena amb un gran impacte en sòls, aigua i aire. Un excés de N i P en el sòl, derivat principalment de la fertilització, provoca la contaminació dels aqüífers per nitrats i l’eutrofització de les aigües
superficials.

L’objectiu d’aquesta jornada és mostrar al sector agro-ramader les diferents iniciatives europees en l’àmbit de la
recuperació i reciclatge de nutrients.

 16/12/2019

 8.45h a 14.30h

 Ajuntament de Vila-Sana, Sala CIM, c/ Major nº3, 25245 – VILA-SANA

Organitza: IRTA

Col·labora: EMA Depuració i Enginyeria

Més informació