ACCIÓ posa a disposició de les empreses un servei de consultes per calcular els efectes dels aranzels de Trump

Els nous aranzels als EUA: com afecten a les empreses catalanes?

Els nous aranzels als Estats Units afecten de ple al sector alimentari de Catalunya, que en productes com el vi, l’oli o la carn de porc, veuen incrementat el cost d’entrada al país en un 25%. Un augment que pot afectar al preu de venda al públic i a les vendes finals.

Com et pot ajudar ACCIÓ?

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització d’ACCIÓ ha posat a disposició de les empreses afectades un servei de consultes específic amb dues eines per conèixer l’impacte dels nous aranzels. Per un costat, les empreses catalanes tindran accés al càlcul del preu del seu producte amb el nou aranzel i, per l’altra, a un anàlisi comparatiu de preus de productes alimentaris europeus als comerços dels Estats Units abans i després dels aranzels.

Llegir més