Projectes presentats en la línia de Grups Operatius 2019 del DARP

Fins al passat 31 d’octubre de 2019 es van presentar al DARP 9 projectes dins de la línia d’ajuts de Grups operatius 2019 per a la realització de projectes pilot innovadors, per executar durant el període de Nov-2019 a Set-2022. A continuació es mostra un resum dels diferents projectes presentats.

 

Amb el suport de: