Els elaboradors debaten sobre l’augment del preu de la carn

La FECIC va reunir aquest dimecres a Vic (foto) els elaboradors de productes del porcí per tal de debatre sobre les accions per pal·liar l’augment de la carn de porc a causa de les necessitats que té la Xina d’aquest producte. A l’acte, en què van parlar el secretari general de FECIC, Josep Collado, i responsables de les àrees internacional, tècnica i de comunicació, hi van assistir una cinquantena d’empreses. La FECIC ha aconseguit acords amb les patronals francesa FICT i italiana ASSICA per demanar a les institucions europees a través de la patronal càrnia europea Clitravi que desnvolupin un pla a curt i mitjà termini per donar suport al sector.

Es tractaria de fer accions com un pla de promoció a tercers països i al mercat interior, establlir un fons especial d’ajuda financera de la UE, incrementar les produccions porcines nacionals, augmentar les quantitats de quotes de carn de porc per un període limitat en els actors comercials a tercers països, revisar la PAC i crear un fons des de la Unió Europea per augmentar els nivells de bioseguretat i evitar la propagació de la pesta porcina.

La federació també preveu obrir l’exportació a mercats com Amèrica Llatina o Àfrica.

Notícia publicada el dia 15/11/2019 en el diari El 9 Nou