Aprovats 5 ajuts dels 6 projectes presentats a la línia IRC 2019 d’ACCIÓ

Aquest any INNOVACC ha presentat 6 projectes per a sol·licitud d’ajut a la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat 2019 d’ACCIÓ, cinc d’ells han obtingut l’ajut.

A continuació us mostrem un resum dels projectes presentats, amb participants, pressupostos i ajuts obtinguts:

 

Amb el suport: