12 i 13/02/2020 Curs “Fiscalitat en el comerç internacional novetats intracomunitàries i afectació del BRÈXIT: IVA, INTRASTAT I Model 349”

OBJECTIUS
Oferir una visió completa de la fiscalitat en els àmbits del comerç intracomunitari. Aquesta visió s’aconseguirà treballant els conceptes teòrics i les regles fiscals per, posteriorment entendre les operacions mitjançant exemples pràctics específics en els que es revisarà la gestió de la documentació per a l’exempció de l’IVA, l’operativa i la tramitació dels documents obligatoris a declarar. Es veuran també les noves propostes que està realitzant la Comissió Europea, el Pla d’Acció per a la reforma de l’IVA a les operacions intracomunitàries que modifica la futura gestió de l’IVA per a les empreses.

Professors: Àlex Ariza

 12 i 13/02/2020

 9:00h a 13:00h

  Cambra de comerç de Girona, Av. Jaume I, nº 46, Girona.

Preu soci Club Internacional Cambra CIC: 200€
Preu no soci CIC: 290€

INSCRIPCIONS: Confirmació d’assistència a l’email mmartinez@cambragirona.org adjuntant
formulari omplert i còpia del justificant de transferència bancària a favor de Cambra de Girona
núm. compte : ES80 2100 0002 51 0201673215

PROGRAMA
– Conceptes de fiscalitat bàsica y regles de localització de l’IVA.
– Comerç intracomunitari – introduccions i entregues intracomunitàries: gestió i casos
pràctics.
– Brèxit i les seves implicacions
– Comerç exterior – importacions i exportacions: gestió + casos pràctics
– Operacions triangulars i casos pràctics
– Documents fiscals: model 303, model 349, intrastat i casos pràctics