INNOVACC participa a la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica

 

El clúster del sector carni porcí “INNOVACC” va participar en la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica, celebrada el divendres 17 de gener al Teatre Nacional de Catalunya. L’acte que va ser presidit pel M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, ha de permetre traçar un full de ruta ambiciós contra l’emergència climàtica amb la implicació d’agents econòmics i socials rellevants del país, més enllà de les accions que es duguin a terme des del Govern.

Els malaurats esdeveniments meteorològics, el temporal de Llevant Glòria, que va patir Catalunya la passada setmana i el seu impacte en el nostre territori, no han fet més que venir a confirmar que l’emergència climàtica en què ens trobem, no la superarem si no és amb una acció conjunta.

En el marc de la celebració de la Cimera, es va anunciar un conjunt de compromisos (veure document adjunt) als quals es vol que les empreses, entitats, i administracions s’hi adhereixin, en 

M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya

la mesura de les seves possibilitats, per tal de poder revertir conjuntament aquesta situació de crisi durant els propers anys. Catalunya té l’objectiu de reduir almenys en un 40% les emissions totals el 2030 i assolir la neutralitat de carboni i un sistema amb un 100% d’energies renovables per al 2050.

 “Catalunya es compromet” 17-Gener-2020 Cimera Acció Climàtica

↓↓Us animem a adherir-vos a aquests compromisos↓↓

 → Formulari de compromisos per omplir ←

Prèviament, INNOVACC havia participat en sessions de treball de preparació de la Cimera.

També es va fer arribar als organitzadors de la Cimera, els compromisos d’INNOVACC, que es van aprovar a la Junta Directiva del 18 de desembre de 2019. Podeu veure els compromisos d’INNOVACC al link següent:

Compromisos INNOVACC cimera catalana canvi climàtic