Acta Assemblea General d’INNOVACC 18/12/2019

Data:      18 de desembre de 2019
Lloc:        Restaurant La Deu – Olot
Durada:  15:30 – 17:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)

Ordre del dia:

1. Entrega del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (3ª edició 2018- 2019).
2. Darreres novetats sobre el clúster (nombres de socis, activitats).
3. Enquesta sobre reptes estratègics pels propers 4 anys.
4. Estat dels projectes col·lectius.
5. Ratificació aprovació sol·licituds d’ajuts.
6. Estat de comptes del 2019 i pressupost pel 2020.
7. Informacions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.
9. Aprovació de l’acta de la sessió

 

Acta i documentació relacionada:

0-Presentació AG 18des2019

1-Acta Assemblea General INNOVACC 18des2019

4-Taula projectes en desenvolupament 2019

6.1.Pèrdues i guanys 2019 i pressupost 2020

6.2.Balanç de situació 2019