El govern actualitza la normativa sobre ordenació de les granges de bestiar porcí

La revisió de la normativa d’ordenació té com a objectiu fonamental establir les bases per a la sostenibilitat de l’activitat ramadera en els propers anys.

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial Decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines.

Suposa una profunda revisió de la normativa vigent, que data de l’any 2000, l’objectiu és l’adaptació als nous reptes de la producció porcina en matèria de sanitat, medi ambient i benestar animal. Una actualització que s’ha abordat en estreta col·laboració amb el sector, les comunitats autònomes i la societat civil en el seu conjunt.

Les principals novetats s’articulen entorn de dos grans àrees: reforçar els requisits en matèria de sanitat animal i bioseguretat de les granges per tal de mantenir un estatus sanitari adequat en les mateixes, i adoptar compromisos en matèria de medi ambient relacionats amb la protecció de l’aigua, l’aire, els sòls i la lluita contra el canvi climàtic.

Veure notícia