CSB-SYSTEM present a la fira ADVANCED FACTORIES del 3 a 5 de març 2020