Boadas i Temic participen en el projecte: Sistema estació carregador delta pack