Noel participa en el desenvolupament d’un innovador sistema de neteja per reforçar la seguretat alimentaria