SERVYCAT millora la seguretat i la productivitat en ús de serres cinta

 

Conjugar la seguretat d’un equip amb la seva productivitat és un repte al nostre abast

SERVYCAT empresa de serveis industrials que desenvolupa la seva activitat en el sector d’alimentació i en especial en el sector carni dissenya i fabrica equips i accessoris a mida de les necessitats dels clients en la modalitat de projectes a mida.

Aquest fet ens permet detectar, dins dels processos productius, aquells equips on es poden fer millores que permetin una correcta optimització entre el binomi SEGURETAT I PRODUCTIVITAT.

Així doncs a partir de l’observació de l’operativa d’ús de serres cinta es va desenvolupar un projecte, transformat en una realitat, que és un accessori acoblable a l’esmentat equip que permet les següents avantatges:

• Reducció dràstica de la sinistralitat, ja que l’operari no mou les mans en la direcció de la serra
• Augment de la productivitat, doncs la mobilitat de la peça es fa mitjançant una cinta inferior
• Fàcil col·locació i neteja, tot el material adaptat a normativa higiènica- sanitària
• Adaptabilitat a diferents peces en forma i grandària

La peça càrnia en tot moment es moguda cap a la serra mitjançant una cinta inferior que la transporta i en el seu avanç es produeix el tall establert, a posteriori la mateixa cinta actua en sentit contrari retornant la peça a l’abast de l’operari.

D’aquesta manera, l’operari només cal que col·loqui la peça a tallar sobre la cinta mòbil i espera a recollir-la un cop ha acabat el procés.

Per qualsevol pregunta al respecte o prova que es volgués realitzar us podeu posar en contacte amb nosaltres de les següents formes:

També podeu visitar la nostra web : www.servycat.com per tenir una aproximació més detallada de d’altres serveis que podem oferir dins del camp de manteniment industrial dirigit a empreses del sector alimentació.