Sistema automatitzat de neteja i desinfecció de cintes transportadores modulars a final de torn

Participants: Càrnica Batallé SA, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, INNOVACC

 

L’equip de neteja d’alta pressió té la finalitat d’automatitzar la higienització i desinfecció de cintes de transport.
El projecte va venir donat per la necessitat d’automatitzar i reduir els consums d’aigua i d’agents contaminants en el procés de neteja realitzat en indústries on en el seu cicle de treball s’inclouen gran quantitats de cintes transportadores (bandes modulars i tèxtils). Actualment, el procés es realitzava generalment de forma manual i sense tenir en compte l’eficiència hídrica.
El mecanisme principal consisteix en un ruixador orientable i d’alta pressió que oscil·la perpendicularment a la direcció d’avanç de la banda actuant com si fos un tren de rentat.
És un sistema totalment polivalent permetent adaptar-se a les diferents amplades de cintes i ofereix la possibilitat de ser implementat sobre la banda, sobre la catenària o al final de la cinta, on els mòduls (en el cas de banda modular) queden oberts en el gir del retorn. Està especialment pensat per poder moure’s entre les diferents sales i terres de la fàbrica. A més, inclou diferents programes de rentat depenent de la intensitat i nivell de neteja desitjat.
S’han dissenyat dos sistemes: un sistema depenent del subministrament d’aigua a alta pressió i un sistema independent amb bomba d’alta pressió, proporcionant una pressió de neteja de fins a 100bars.

 

La tecnologia desenvolupada i validada en aquest projecte ha permès aconseguir un nivell de neteja i desinfecció, automatitzada, molt precisa, amb un consum d’aigua i detergents estable i constant, que garanteix una òptima seguretat alimentària minimitzant el risc de contaminació creuada enfront a Salmonel·la, Listeria monocytogenes, o altres perills microbiològics.
La millora de la seguretat alimentària mitjançant la introducció d’un sistema automatitzat de neteja i desinfecció de cintes modulars permetrà que les empreses del sector carni porcí puguin potenciar la seva competitivitat, augmentant l’eficàcia dels processos de neteja i desinfecció (optimitzant el consum d’aigua i detergents, i reduint hores de personal).