Convocatòria oberta pel Premi Aliments d’Espanya al Millor Pernil, 2020

El Ministeri ha publicat ja la convocatòria per aquest any del Premio Alimentos de España al mejor jamón, que es farà el mes d’abril.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en la seva tasca de promoció dels productes agroalimentaris espanyols, pretén contribuir a promocionar el pernil de qualitat així com millorar la seva imatge i posició en el mercat.

MODALITATS:

  • Premi “Alimentos de España al Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas”: els pernils comptaran amb els segells de qualitat diferenciada ETG, DOP o IGP. Queden exclosos els pernils de raça ibèrica.
  • Premi  “Alimentos de España al Mejor Jamón de Bellota Ibérico”: els pernils de pertànyer a la denominació de venda “pernil de gla 100% ibèric” o “pernil de gla ibèric” d’acord amb norma de qualitat reguladora del pernil ibèric.

PARTICIPANTS:

Podran participar en el premi que ostenten la titularitat de les empreses elaboradores que tinguin la seva seu situada dins del territori estatal.

Els pernils presentats seran d’elaboració pròpia del concursant havent de justificar que en els últims tres anys ha elaborat un mínim de 1.500 peces anuals.

Els elaboradors podran concursar a una o a les dues modalitats del premi però només podran participar amb una mostra per modalitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria del premi al BOE. La data límit serà el 27 de març de 2020.

 

Més informació i bases del premi AQUÍ