Itram Higiene presenta un nou envàs reutilitzable IBC300L

Des d’ITRAM HIGIENE considerem que “El respecte al medi ambient és un component essencial de les nostres activitats i objectius”. Per aquest motiu, creiem que “garantir la rendibilitat en el tractament del packaging dels nostres clients, la nostra responsabilitat”.

En aquest sentit, continuem treballant en el nostre compromís amb el medi ambient i reforcem la nostra gamma de productes amb envasos sostenibles que garantiran menys generació de plàstics i el màxim aprofitament del cicle de vida de cada un d’ells.

Presentem un nou envàs reutilitzable IBC300L

Aconsegueix optimitzar l’emmagatzematge químic amb seguretat i de forma sostenible.
• En ser compacte i apilable, ocupa menys espai.
• En ser reutilitzable (6-8 vegades), redueix la producció de plàstic.
• La seva implementació, per mitjà de complements i equips addicionals incrementa les bones pràctiques de manipulació i la seguretat de les persones que ho apliquen.

Aquest format estarà disponible per a la majoria dels productes d’ITRAM, a partir d’Abril de 2020 i es presenta com la millor alternativa a l’ús de garrafes individuals.

Més informació