Vila Rovira i eSynapsing participen en un projecte d’indústria 4.0

PaQCS (Production and Quality Control System) és el resultat del projecte desenvolupat en el marc de l’IRC 2019 d’ACCIÓ.


Es tracta del desenvolupament d’una eina accessible via ordinador, tableta o mòbil que permet el control del procés productiu d’una fàbrica de llescats, però que es pot aplicar a qualsevol empresa d’elaborats carnis, partint de les dades dels estocs i comandes que estira directament del programa de gestió de l’empresa.

A partir d’aquestes dades el PaQCS genera un llistat de les ordres de fabricació pendents de fabricar que planificarem per dies, hores i línies de producció. Quan ja està programat a cada línia, l’operari, mitjançant una tableta, accedeix a totes les dades de l’ordre de fabricació (OF), registrant:

1.- els materials i lots utilitzats

2.- operaris que hi intervenen

3.- Controls realitzats   (neteges, detector de metalls, controls de pes, gas residual, neteges i desinfeccions realitzades…)

L’aplicació avisa en tot moment quan s’han d’executar els controls segons la periodicitat que tenen indicada per cada producte, l’operari n’enregistra els resultats directament a l’App, així com també les incidències que puguin sortir durant la producció.

Una vegada finalitzada l’ordre de fabricació el responsable de Qualitat pot supervisar i validar tots els controls realitzats.

Totes aquestes dades registrades en línia pels operaris, a part d’eliminar tots els registres manuals (amb els quals sempre hi poden haver-hi errors i descuits), el PaQCS en fa un resum de totes les dades de la producció, proporcionant-nos un informe on podem extreure tots els controls realitzats, les produccions i productivitats de les ordres de fabricació així com també incidències i imatges del producte realitzat.

Amb aquesta aplicació hem reduït el temps i errors en els controls i registres de les dades durant la producció, així com també amb la gestió de tots els controls i les dades després de la producció: càlculs de productivitats, produccions, gestió d’incidències, control de costos…. concentrant totes les dades relacionades a la mateixa producció facilitant les traçabilitats tant de materials, personal, controls com dels documents facilitats en les auditories i inspeccions.

En aquests moments ja s’estan fent les proves a planta i s’està acabant d’ultimar l’eina.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb INNOVACC (innovacc@olot.cat) o bé directament a eSynapsing: jteixidor@esynapsing.com