El projecte ClearFarm pretén millorar el benestar dels animals de granges de porcs i vaques lleteres

  • El projecte ClearFarm dissenyarà una plataforma basada en sensors capaç d’informar sobre l’estat de benestar dels animals de granja.

  • Ajudarà els productors a optimitzar el procés de producció i els consumidors a tenir més informació sobre els antecedents dels productes animals.

  • Consumidors, productors, reguladors i responsables polítics estan involucrats des de l’inici en el disseny d’aquesta nova plataforma.

Tenir una imatge a temps real del benestar de cada un dels animals d’una granja. Això és el que pretén ClearFarm, un projecte liderat per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que involucra 13 institucions europees de 6 països diferents. Per fer-ho, desenvoluparà i validarà una plataforma que recollirà dades de diferents sensors sobre el benestar dels animals i oferirà la informació treballada als grangers i als consumidors per facilitar la seva presa de decisions.

El benestar animal s’ha convertit en un aspecte fonamental de la producció ramadera, però la seva avaluació continua sent un repte. “A través d’aquest projecte, volem fomentar la innovació i explotar plenament les noves possibilitats tecnològiques per permetre un millor benestar animal a tota la cadena de producció i contribuir així, a una producció sostenible del bestiar porcí i lleter, els dos sistemes ramaders amb més producció a Europa”, explica Xavier Manteca, investigador del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB i coordinador del projecte.

ClearFarm utilitzarà sensors existents al mercat capaços de controlar una àmplia gamma de variables relacionades amb el comportaments dels animals, la seva salut física i mental, l’impacte ambiental i la productivitat. Per exemple, es posaran collars amb sensors a les vaques i porcs o càmeres tèrmiques, que permetran saber com es mouen per la granja, quantes vegades van a menjar o beure, etc. Es col·locaran també sensors ambientals per obtenir informació sobre els espais on estan els animals (temperatura, humitat, CO2, etc).

Aquestes dades les recollirà una plataforma connectada que, mitjançant un algoritme, proporcionarà una informació fàcil d’entendre sobre el benestar dels animals adaptada a cada públic. Per una banda, els ramaders podran veure, a través d’un web, la informació actualitzada sobre l’estat dels animals amb èmfasi en els senyals d’alerta que poden ajudar-los a anticipar-se als problemes i fer un canvi o millora. Per l’altra, els consumidors podran conèixer la història de benestar del producte (carn o llet) que comprin escanejant, per exemple, un codi QR de l’etiqueta que els dirigirà a un web amb la informació.

La plataforma es posarà a prova en diferents explotacions ramaderes de bestiar porcí i lleter de diferents països. L’objectiu és que sigui capaç d’informar sobre l’estat de benestar en una varietat de sistemes de producció, considerant les divergències geogràfiques dins dels sistemes de producció a Europa.

Treball en xarxa per millorar el benestar animal

Un aspecte innovador del projecte és que consumidors, productors, reguladors i responsables polítics, entre d’altres, estan involucrats des de l’inici en el disseny d’aquesta nova plataforma.

Durant els propers mesos s’organitzen diferents tallers amb consumidors i ramaders per conèixer les seves necessitats i preferències de cara el benestar animal i les millors solucions per encarar-lo. “A través de metodologies de design thinking volem reunir tots els actors rellevants, perquè les seves necessitats, idees i sensibilitats estiguin plenament representades, i assegurar-nos que la plataforma tecnològica que desenvolupem s’ajusti als seus requisits”, assenyala Xavier Manteca.

ClearFarm, que s’allargarà 4 anys i està dotat amb 6 milions d’euros per la Comissió Europea,  compta amb la participació de 6 universitats i centres de recerca, 5 petites i mitjanes empreses i 3 grans empreses: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Murcia, ELPOZO Alimentación S.A i la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (d’Espanya), Syntesa Partners and Associates A/S, Skov As Glyngore – Dol Sensors, Aarhus Universitet (de Dinamarca), CONNECTERRA BV, Eshuis BV i Wageningen University (dels Països Baixos), Università degli Studi di Milano (d’Itàlia), Lluonnonvarakeskus i Hämeenlinnan Osuusmeijeri (de Finlàndia) i Cattle Watch Ltd (d’Israel).

Veure presentació ClearFarm


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862919


Les empreses ramaderes associades a INNOVACC que estigueu interessades en participar en el projecte ens ho podeu comunicar a innovacc@olot.cat i us explicarem com podríeu fer-ho.