Es convoquen els ajuts agROBOfood

A partir del dia 1 de març està oberta la primera convocatòria de la xarxa europea agROBOfood, on es financien projectes de robòtica aplicada en el sector agroalimentari, amb un pressupost global de 2,6M€.

És una línia d’ajut que intenta estimular la implementació de la robòtica en PIMES en el sector agrícola i alimentari i demostrar-ne l’aplicabilitat en l’aspecte pràctic.


Es faran 3 open calls adreçades a PIMES i sobretot a consorcis d’empreses per a desenvolupament de projectes que donin suport real a les empreses.

Les sol·licituds de la primera convocatòria es poden presentar fins el 31 de maig de 2020 (a les 17.00h).


A continuació us adjuntem un resum de la informació més rellevant:

Timeline de la OPEN CALL 1:

 • 1 de març de 2020 – s’obre la convocatòria
 • 31 de maig de 2020 – finalitza el termini de sol·licitud
 • Juny-juliol 2020- Avaluació de les propostes
 • Agost 2020 – Publicació de les resolucions
 • Setembre 2020 – comença l’execució
 • Febrer 2022 – finalització del projecte

Requisits:

 • Els sol·licitants han de ser pimes.
 • Els sol·licitants han de sol·licitar-se com a consorcis de 2-5 socis*.
 • La pime coordinadora o líder ha de tenir un número CIF vàlid (VAT number). Serà el que presentarà la proposta.
 • Els consorcis han d’estar formats per un usuari final i un proveïdor de tecnologia.
 • La solució proporcionada s’ha de basar en tecnologies robòtiques.
 • La solució proporcionada ha d’afrontar un problema pràctic del sector agroalimentari (casos pràctics i que s’acabin comercialitzant, NO d’investigació bàsica). Molt important: pensat per arribar al consumidor final.
 • El consorci ha de tenir contacte amb el DIH regional. Són els hubs de coneixement autoritzats. Eurecat és un d’ells.

* Punts importants: MINIM 2 PARTNERS, un d’ells ha de ser END USER i l’altre PROVEÏDOR TECNOLOGIC. El consorci ha de ser crossborder (de diferents països) o cross sectoral ( Per exemple: un d’agrofood i l’altre de robòtica). Si ja es compleix un criteri d’aquest bé, i si son tots dos, millor.

IDEES que ha d’englobar el projecte:

 • Adreçat al topic que es planteja – robòtica
 • Ha de ser tècnic
 • Ha de seguir un model econòmic viable
 • Ha de tenir un impacte sostenible
 • Ha d’englobar/pot englobar diversitat geogràfica o sectorial
 • Et donen diferents temes per a plantejar el projecte, tot i que poden ser d’altres:
  • Robòtica agrícola per a la producció de cultius: solucions robòtiques i àrees d’aplicació
  • Robòtica de cadena de subministrament d’aliments (supply chain)
  • Robòtica ramadera

ESQUEMA de finançament de la 1ra OPEN CALL:

 • Quantitat total per al projecte de 300.000€ a 500.000€
 • Quantitat per a cada partner: de 50.000€ a 300.000€
 • Nº de partners: 2-5

El projecte està finançat al 100%. Es rep el finançament per parts segons la fase del projecte i  cada part té un pressupost límit: 30% disseny, 40% execució, 30% model econòmic.

Despeses elegibles: costos personal, viatge, amortització de l’equipament (ex. maquinària), subcontractats (aquí, els sucboncontractats poden ser CLÚSTERS, CENTRES TECNOLÒGICS i també GRANS EMPRESES).

Seguiexen els estàndars de H2020. La justificació es molt semblant a H2020.

Passos a seguir per a la SOL·LICITUD:

 1. Registrar-se al portal d’agROBOfood. Allà hi ha un apartat amb tota la documentació que s’ha d’entregar. (Cal llegir els documents molt bé!)
 2. Buscar partners (ja sigui internacional com d’altres sectors, dóna més punts). Si necessitéssim buscar socis europeus, els centres de suport com EURECAT tenen una xarxa de contactes, ens poden ajudar.
 3. Definir la idea
 4. Presentar els documents necessaris.

Documents necessaris:

 • Call Fiche
 • Guide for applicants: Llegir-se les bases i de com s’han de presentar les propostes.
 • Proposal (sol·licitud del projecte)
 • Declaracions de mitjanes empreses
 • Declaració del consorci
 • Declaració d’honor
 • Informació de compte bancari

Plantilla de memòria de sol·licitud (template): La sol·licitud l’ha d’entrar el coordinador.

 • A la plantilla hi ha aclariments
 • Aquest document (PLANTILLA) és el que s’entrega al portal agROBOfood juntament amb la documentació necessària anterior.
 • Límit de pàgines: 20
 • A part, també es poden afegir annexes gràfics.

Execució del projecte: fases del projecte: el projecte consta de 3 fases:

  1. Disseny del projecte: setembre a novembre 2020 (Representa el 30% del projecte, tant tècnic com econòmic)
  2. Desenvolupament desembre 1 de 2020 a 31 d’agost 2021 (40%)
  3. Desenvolupament del Mercat (30%).

JUSTIFICACIÓ: el projecte es justificarà amb lliurables (molt semblant a H2020).

Es fan 3 justificacions, una per a cada etapa:

1a jutificacío: DISSENY 30%
2a jutificació: EXECUCIÓ 40%
3a justificaicó: MERCAT 30%

Resum d’aspectes a tenir en compte:

 • GUIDE FOR APPLICANTS: Explica la introducció i en què consisteix, les diferents regions que hi poden participar…
 • L’enviament de la documentació es fa a través del portal web: https://agrobofood.eu/open-calls/
 • Ha d’estar TOT redactat en ANGLÈS!!!!
 • Els documents en format PDF!!!!
 • Hi ha un check list de la documentació que s’ha d’entregar.

Més informació a la web: https://agrobofood.eu/open-calls/

Per a més informació: A la web hi ha tota la documentació necessària, a l’apartat d’OPEN CALLS – Guide for applicant és la guia necessària on ho explica tot.

 • Contacte: Ferran Roura (Dpt. Robótica EURECAT). ferranroura@eurecat.org
 • FAQ – preguntes i dubtes més comunes. Anar-ho repassant de tant en tant.
 • Seguir el projecte agROBOfood a TWITTER. Es publiquen les novetats.

 

Presentació Open Call Launch