Fons solidari ITRAM COVID-19

Les vendes dels productes destinats a combatre el COVID-19 s’han incrementat considerablement, especialment els productes hidroalcohòlics per a la desinfecció de les mans Farmitram Bac i per desinfectar superfícies Itrambac Alc. Per tot això, Itram ha decidit crear el fons solidari ITRAM COVID-19, on es destinarà un percentatge d’aquestes vendes sobrevingudes per ajudar a combatre el COVID-19, fent donacions a fundacions, institucions, organismes i persones que treballen en l’assistència a les més necessitades, en definitiva, a accions que d’una manera o altra tinguin un impacte positiu en la lluita contra el COVID-19 i, tot això, amb un doble objectiu.

  1. Impulsar accions que ajudin a la societat a pal·liar situacions problemàtiques ocasionades per la pandèmia.
  2. Donar suport a projectes que ajudin a atenuar la incidència que està provocant la pandèmia.

Aquest fons es destinarà a ajudes monetàries als beneficiaris de les mateixes i es nodrirà d’un percentatge sobre les vendes dels productes Farmaitram Bac i Itrambac Alc (productes especialment destinats a combatre el COVID-19) des de l’1 d’abril de 2020 fins que es dicti l’extinció de la pandèmia.

Notícia publicada el dia 8/04/2020 a la web: https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/301359-Itram-Higiene-crea-el-fondo-solidario-ITRAM-COVID-19.html