Noel Alimentaria S.A.U. porta donats uns 30.000 elements de protecció individual