Friselva,SA fa donació de bates de protecció individual a la Clínica Girona