Proquimia, pionera en envasos de plàstic 100% reciclat i reciclable

  • Un important avanç fruit del desenvolupament de el Pla Estratègic 2025 d’envasos definit per la companyia
  • Amb aquesta acció l’empresa estalviarà uns 10.000kg anuals de plàstic

PROQUIMIA és pionera a llançar al mercat una ampolla de PET fabricada amb material 100% reciclat (PCR-post consumer recycled), obtingut dels circuits de recollida selectiva d’envasos. Aquest envàs s’ha començat a utilitzar a partir de l’últim trimestre del 2019, per a tots els formats en ampolles de PET de 750 ml, que inclouen principalment productes detergents multiusos, netejavidres i ambientadors. La sostenibilitat mediambiental és i ha estat un dels pilars estratègics de Proquimia. Com a resultat, durant els últims anys, l’empresa ha focalitzat gran part dels esforços d’innovació en millorar els envasos de producte, amb el principal objectiu de minimitzar el consum de material plàstic i la quantitat de residus generats.

El PET-PCR utilitzat per a la fabricació d’aquestes noves ampolles de 750 ml s’obté mitjançant un procés de reciclatge de diverses etapes. Les ampolles de PET procedents dels sistemes de recollida selectiva, un cop separades d’altres materials plàstics, es trituren, es renten i s’assequen, per finalment obtenir de nou gransa de PET que podrà tornar a ser transformada en ampolles plàstiques. Amb aquest procés s’aconsegueix un PET reciclat d’alta qualitat, d’aspecte molt similar al material verge obtingut de fonts fòssils (petroli), i totalment adequat per a fabricació d’ampolles de detergent, que seran totalment reciclables de nou.

Aquest important avanç, emmarcat dins de el Pla Estratègic 2025 d’envasos de PROQUIMIA, permetrà estalviar uns 10.000 kg anuals de plàstic verge.

El Pla Estratègic 2025 d’envasos de Proquimia neix de l’anàlisi del cicle de vida dels envasos i aplica una visió on els envasos estan concebuts per a romandre en l’economia impedint que es converteixin en residus contaminants per al medi ambient.

Tot això es concreta en un redisseny integral del cicle de vida dels envasos aplicant les 3R de l’ecologia (reducció, reutilització i reciclatge) el que permet establir els següents eixos d’actuació:

  1. Ecodisseny de packaging: sistemes i envasos amb menor contingut en plàstic, dissenyats per a la seva fàcil reutilització, reciclatge o compostatge.
  2. Ús d’envasos fàcilment reutilitzables o reciclables i fabricats amb material reciclat.
  3. Utilitzar materials procedents de fonts renovables (minimitzar ús de materials plàstics procedents de fonts no renovables -petróleo-), fàcilment reciclables o compostables.

Aquesta estratègia de circularitat de packaging és executada a través d’accions dirigides a obtenir els següents objectius per al 2025:

  • Envasos 100% reciclables, reutilitzables o compostables.
  • Envasos de PE i PET fabricats de material plàstic reciclat (post consum).
  • Envasos flexibles multicapa / multimaterial sense capes barrera (OPA, EVOH, ..) i fàcilment reciclables.
  • Cartró i fusta procedent de fonts controlades FSC o PEFC

Aquests nous envasos de Proquimia ja s’utilitzen en la gamma de productes Aura, Misternet, Misterglass i Magic.

L’objectiu de la companyia és anar augmentant progressivament la presència de material reciclat en la majoria dels seus formats, ampliant-lo en un futur pròxim a envasos de polietilè (PE).